digitalizácia dokumentov swiss post solutions

Digitalizácia dokumentov

Digitálna podateľňa a elektronické spracovanie dokumentov

Pokiaľ potrebujete eliminovať všetky procesy založené na fyzických dokumentoch a zároveň udržať nadštandardné KPI a SLA, naše služby budú prispôsobené Vašim požiadavkám.

  • využívaním riešení a softvéru pri digitálnom spracovaní dokumentov a formulárov, ktoré rýchlo a jednoducho selektujú potrebné údaje
  • on-line spracovaním na aplikáciách klienta cez vzdialený prístup alebo priamo u klienta a off-line riešeniami na aplikáciách našej spoločnosti poskytujúcimi technicky dostupné riešenia pre každého

Skenovanie dokumentov

Transformujeme najdôležitejšie informácie do správnej a jednoducho prijateľnej elektronickej formy.

 • jednostranne alebo obojstranne
 • skenovanie dokumentov až do formátu A0
 • do rozlíšenia 1600 dpi, čierno-biele aj farebne
 • skenovanie kníh
 • rukopisov
 • mikrofilmov
 • iných dokumentov

Elektronická a fyzická archivácia

Swiss Post Solutions poskytuje komplexnosť služieb počas celého životného cyklu dokumentov.

Digitálna archivácia je dnes neoddeliteľnou súčasťou modernej spoločnosti, ktorá zabezpečuje uchovanie a dostupnosť dokumentov v súlade so zákonnými požiadavkami. Zároveň sa takto zabraňuje strate a poškodeniu týchto dokumentov.

Samotné fyzické dokumenty sú uskladnené a dostupné v súlade so zákonnými požiadavkami na uloženie dokumentov.

O nás

Skupina Swiss Post Solutions na Slovensku od roku 2002 poskytuje individuálne, efektívne a flexibilné služby v oblasti industriálneho outsourcingu back-office procesov a digitalizácie dokumentov.

Naším cieľom je priniesť personalizované riešenie pre každého zákazníka, či už je z oblasti poisťovníctva, financií, telekomunikácií alebo výroby a služieb. Toto všetko s jednoznačným cieľom významnej redukcie nákladov našich klientov na administratívne aktivity.

Vízia Swiss Post Solutions v spracovaní dokumentov je synergická s víziami našich klientov. Našou snahou je, aby sa nami poskytované služby transformovali na dlhodobé obchodné partnerstvá.

rokov na Slovenskom trhu
aktuálnych B2B klientov
priemerný počet dokumentov a vykonaných transakcií denne
zamestnancov pracujúcich v prospech našich klientov

Náš prístup

Zanalyzujeme existujúce procesy a potrebné zdroje

Presne zmapujeme aktuálne procesy a prepojenia na jednotlivé oddelenia spoločnosti. Pripravíme procesnú mapu v súčinnosti s mapovaním existujúcich personálnych procesov. Identifikujeme problémové a kritické časti procesu alebo miest, kde klient môže strácať oproti svojej konkurencii alebo svojim klientom.

digitalizácia dokumentov analýza procesov
digitalizácia dokumentov optimalizácia procesov

Navrhneme optimalizovaný proces

Predstavíme Vám nový optimalizovaný proces s vybranými kľúčovými miestami pre najvýraznejšiu úsporu alebo optimalizáciu so zaradením procesov externalizovaných alebo spravovaných spoločnosťou Swiss Post Solutions. Identifikácia výhod vzájomnej spolupráce.

Externalizujeme jeden úkon alebo jednoduchý proces

Na žiadosť klienta sa nevyhnutne nezameriavame na celkový proces, ale koncentrujeme svoju pozornosť aj na optimalizovanie len čiastkových úloh a aktivít. Aj pri takýchto čiastkových aktivitách dokážeme vytvoriť námet na efektívnejšiu a finančne menej náročnú spoluprácu.

digitalizácia dokumentov externalizácia procesu
digitalizácia dokumentov bezpečnosť

Informačná bezpečnosť je našou prioritou

Celý proces prípravy a aj samotnej realizácie projektu a produkcie je certifikovaný podľa noriem ISO 9001, ISO 27001 a ISO 14001. Vieme, že citlivé a dôverné informácie sú pre našich klientov kľúčové hodnoty a tak s nimi počas celého procesu nakladáme

Industrializácia administratívy

Unikátny prístup spracovania administratívnych aktivít našich klientov – spojenie priemyselnej produkcie s administratívnymi úkonmi

Jedinečná industriálna forma externalizácie služieb formou priemyselnej linky s možnosťou externalizovať do SPS aj celé oddelenia s komplexnými procesmi

 

 • 2800 m2 priemyselných priestorov
 • dostupnosť služieb 24/7
 • viacjazyčný personál
 • permanentná kontrola kvality
 • archív fyzických dokumentov v mieste spracovania