archivácia dokumentov

ELEKTRONICKÁ ARCHIVÁCIA DOKUMENTOV

Swiss Post Solutions poskytuje komplexnosť služieb počas celého životného cyklu dokumentu. Na začiatku procesu je skenovanie a transformovanie akýchkoľvek dokumentov do digitálnej podoby. Naše riešenie umožňuje jednoduchšiu a efektívnejšiu manipuláciu s obrazmi a eliminuje rizika spojené s manipuláciou s fyzickými zložkami.

Zvyšuje efektivitu činnosti vykonávaných zamestnancami klienta. Formát výstupu si určuje zákazník tak, aby zodpovedal jeho predstavám a zámeru použitia. Môže ísť o uloženie na fyzických nosičoch až po formáty umožňujúce jednoduchú manipuláciu prostredníctvom web prístupných aplikácií.

Kapacitné možnosti našich služieb umožňujú transformovať  skenovaním až stovky tisíc dokumentov denne.

Ďalším krokom v procese je vyťažovanie údajov, ktoré zákazník považuje za potrebne a dôležité pre jeho ďalšie využívanie. V tomto automatizovanom, prípadne poloautomatizovanom procese sa využívajú moderné technológie, ktoré transformujú údaje z digitalizovaných dokumentov do textovej podoby.

•  OCR – Optical Character Recognition – rozpoznávanie textov na papierových dokumentoch ako sú faktúry a dobropisy, výkazy, hlásenia a mnohé ďalšie.

•  ICR – Intelligent Character Recognition – inteligentné rozpoznávanie rukou písaného textu

•  OMR – Optical Mark Recognition – automatizované rozpoznávanie kódov a značiek, často využívané v dotazníkoch, prieskumoch a prihláškach (ako čiarové kódy, zaškrtávacie polia a iné).

Manuálna indexácia môže slúžiť ako alternatívny doplnok k automatizovaným vyťažovacím procesom.

Náš skúsený a trénovaný tím operátorov, ktorý je schopný spracovávať už dnes aj viac ako 1 000 000 dokumentov denne, Vám je vždy k dispozícii.

Po spracovaní sa digitalizované dokumenty doručujú klientom rôznymi spôsobmi, a to za pomoci fyzických médií (externé disky, DVD/CD nosiče), ale aj pomocou zabezpečených sieťových pripojení priamo do systémov klienta.

V prípade potreby je možné uskladniť dokumenty v elektronickej podobe u nás v spoločnosti a mať ich k dispozícii cez webový prístup.

Celý proces spĺňa najvyššie štandardy bezpečnosti a ochrany dát garantovane certifikátom ISO 27001:2006 a tým je zabezpečená tiež vysoká kvalita a profesionálne služby v zaručenom prostredí.

••••••• ••••••• •• •••••••• •••••••••
•• ••• •••• ••••••• •• •• •• •••••••••

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky k produktu digitalizácia a elektronické spracovanie dokumentov
na info.sk@swisspost.com alebo telefónnom čísle + 421(2) 4927 7411.