optimalizácia procesov

optimalizácia back-office procesov

Skupina Swiss Post Solutions na Slovensku od roku 2002 orientuje svoje aktivity v prospech klientov Európskej únie. Poskytuje individuálne, efektívne a flexibilne služby v oblasti outsourcingu back-office procesov a digitalizácie dokumentov. Našim cieľom je priniesť personalizované riešenie pre každého zákazníka.

Vízia Swiss Post Solutions v spracovaní dokumentov je synergické s víziami našich klientov. Našou snahou je, aby sa nami poskytovane služby transformovali na dlhodobé obchodné partnerstvá. Podporujeme ciele zákazníka pomocou rýchlejšieho spracovania a dodania informácií a tiež zvýšením presnosti, a to ako fyzickým tak aj digitálnym kanálom.

Cieľom, ktorý si naša spoločnosť. vytýčila, je zmeniť spôsob akým ľudia komunikujú s hlavným zámerom efektívne pracovať a rozširovať korporátne informácie v rámci spolupráce.

Našich klientov podporujeme v dosahovaní ich cieľov poskytovaním našich služieb. Spoločne znižujeme náklady a zvýšením prevádzkovej efektivity, ako aj redukovaním komplexnosti ich procesov, zabezpečujeme neustále zlepšovanie služieb.

Naša spoločnosť je certifikovaná podlá normy ISO 9001 :2008 a normy ISO 27001 :2006.

Optimalizácia v jednotlivých krokoch:

  Analýza existujúcich procesov a potrebných zdrojov

Ide o presne zmapovanie aktuálnych procesov a prepojení na jednotlivé oddelenia spoločnosti. Príprava procesnej mapy v súčinnosti s mapovaním existujúcich personálnych procesov. Identifikácia problémových a kritických častí procesu alebo miest, kde klient môže strácať oproti svojej konkurencii alebo svojim klientom.

  Návrh optimalizovaného procesu

Predstavenie nového optimalizovaného procesu s vybranými kľúčovými miestami pre najvýraznejšiu úsporu alebo optimalizáciu so zaradením procesov externalizovaných alebo spravovaných spoločnosťou Swiss Post Solutions. identifikácia výhod vzájomnej spolupráce.

  Externalizácia jedného úkonu alebo jednoduchého procesu

Na žiadosť klienta nie je nevyhnutné sa zamerať na celkový proces, ale aj koncentrovať pozornosť optimalizácie len na čiastkové úlohy a aktivity. Vytvoríme námet na efektívnejšiu a finančne menej náročnú spoluprácu aj pri takýchto čiastkových aktivitách

••••••• ••••••• •• •••••••• •••••••••
•• ••• •••• ••••••• •• •• •• •••••••••

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky k produktu digitalizácia a elektronické spracovanie dokumentov
na info.sk@swisspost.com alebo telefónnom čísle + 421(2) 4927 7411.