externalizácia podateľne

EXTERNALIZÁCIA PODATEĽNE / SPRACOVANIE FIREMNEJ PODATEĽNE

Naša služba centralizuje a štandardizuje prijímanie alebo odosielanie poštových zásielok.
Znamená to definovanie jedného vstupného alebo výstupného miesta korešpondencie, evidencie a získanie prehľadu o počte zásielok, nákladoch a možnostiach optimalizácie.
Swiss Post Solutions môže byť vnímaný ako centrálny bod komunikácie medzi Klientom (z nášho pohľadu) a koncovým zákazníkom (z pohľadu Klienta).

Vytvárame pridanú hodnotu pre spoločnosti, ktoré chcú zvýšiť operatívnu efektivitu a znížiť náklady spoločnosti v spracovaní došlej pošty. Pomocou osvedčených analýz a pragmatických prístupov poskytujeme klientom transformáciu ich fyzického spracovania pošty na digitálne informačné centrá ako u klienta, tak aj u nás v spoločnosti

  Registrovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich zásielok, ich registrácia a kontrola toku
  Prichádzajúca korešpondencia v elektronickej podobe a jej následná tlač, prípadne spracovanie fyzických zásielok a ich transformovanie do  elektronickej  podoby
  Alternatívna možnosť: distribúcie elektronickou  formou
  Klasifikácia a triedenie zásielok  podľa  kritérií zákazníka
  Doručovanie fyzických alebo digitálnych dokumentov v rámci spoločnosti
   Možnosť sledovať obeh fyzických zásielok od doručenia do spoločnosti až po konkrétnu osobu 
   off-line a on-line reporting

•  Podržanie dokumentov v príručnom archíve, príprava na registratúrnu archiváciu

  
Celý proces je certifikovaný podľa normy ISO 9001:2008 a normy ISO 27001:2006
  
V prípade záujmu bezpečná, certifikovaná deštrukcia fyzických dokumentov
  
Možnosť poskytnutia našich  POBOX schránok na  centralizovanie prijímania zásielok

Riešenie, ktoré môže poskytnút’ služby s pridanou hodnotou pre celú spoločnosť.

Naše  služby zahŕňajú:

  Služby spracovania došlej pošty

  Služby doručovania pošty v rámci spoločnosti

•  Služby spracovania odchádzajúcej pošty

•  Screening pošty a zaistenie bezpečnosti

•  Kuriérske služby a riadenie nákladov

•  Služby ‘Messenger Center’

••••••• ••••••• •• •••••••• •••••••••
•• ••• •••• ••••••• •• •• •• •••••••••

Poskytujeme komplexnosť’ služieb počas celého životného cyklu dokumentu. Pokiaľ’ potrebujete eliminovať’ všetky procesy založené na fyzických dokumentoch alebo uprednostňujete postupnú konverziu do elektronických formátov, naše služby budú prispôsobené Vašim požiadavkám.

Aby sme uspokojili Vaše očakávania, pomocou dodania vysoko efektívneho modelu, ktorý bude distribuovať’ elektronické informácie na presne určené miesta, kde v organizácii patria, zabránime strate dokumentov a omeškaniu spojenému s nesprávnym určením  kompetentného  miesta.

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky k produktu digitalizácia a elektronické spracovanie dokumentov
na info.sk@swisspost.com alebo telefónnom čísle + 421(2) 4927 7411.