digitálne spracovanie dokumentov

digitalizácia a elektronické
spracovanie dokumentov

Swiss Post Solutions dlhé roky plní funkciu lídra v záznamových riešeniach.

Zamestnáva odborníkov z tejto oblasti a v súčinnosti s najlepšími riešeniami a nezávislým prístupom k technológiám vytvára on-site riešenia, ktoré zvyšujú efektivitu, znižujú náklady a tvoria konkurenčnú výhodu pre klienta.

Poskytujeme komplexnosť služieb počas celého životného cyklu dokumentu.

  Skenovanie
  Konverzie
  lndexáciu
  Spracovanie elektronického manažmentu dokumentov
  Archiváciu
  Bezpečné zneškodnenie dokumentu

Pokial’ potrebujete eliminovat všetky procesy založené na fyzických dokumentoch alebo uprednostňujete postupnú konverziu do elektronických formátov, naše služby budú prispôsobené Vaším požiadavkám.

Uspokojíme Vaše očakávania pomocou dodania vysoko efektívneho modelu, ktorý bude distribuovať elektronické
informácie na presne určené miesta, kde v organizácii patria. Zabránime strate dokumentov a omeškaniu spojeným
s nesprávnym určením kompetentného miesta.

Swiss Post Solutions Vám umožní automatizáciou, klasifikáciou dokumentov a manuálnym vyťažovaním údajov získať
potrebné informácie.

Využívanie riešení a softvéru pri spracovaní dokumentov a formulárov pomáha rýchlo a jednoducho selektovať potrebné
údaje a korigovať ich výstup.

On-line spracovanie na aplikáciách klienta cez vzdialený prístup alebo priamo u klienta a off-line riešenia na aplikáciach našej
spoločnosti zabezpečujú technicky dostupne riešenia pre každého.

Celý proces príprav a aj samotnej realizácie je certifikovaný podl’a normy ISO 9001 :2008 a normy ISO 27001 :2006 .

••••••• ••••••• •• •••••••• •••••••••
•• ••• •••• ••••••• •• •• •• •••••••••

Radi Vám odpovieme na Vaše otázky k produktu digitalizácia a elektronické spracovanie dokumentov
na info.sk@swisspost.com alebo telefónnom čísle + 421(2) 4927 7411.